Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1859 b185

silenthillsiscancelled:

seansoo:

this is such a #look

when u wanna be a mysterious spirit but u a hoe at the same time 

6536 d10a 500
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

January 23 2015

5811 a23e 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamaliwa maliwa
6543 2ebb
Reposted fromhalucine halucine viamaliwa maliwa
Przeraża mnie zarówno zostanie jak i wyprowadzenie się z tego miasta.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialetmego letmego
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia vialetmego letmego
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot vialetmego letmego
3426 8069 500

fatitalianbroad:

My romantic life, summed up in one product.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 vialetmego letmego
7524 5e3c 500
Reposted fromkaiee kaiee vialetmego letmego
(...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...).
— Bohumil Hrabal
Reposted frominpassing inpassing vialetmego letmego

thegirlwiththeleadarrow:

Listening to a good song for the first time:

image

Listening to a good song for the tenth time (on repeat):

image

Reposted fromkerio kerio vialetmego letmego

yogaboi:

1000000000000000 points for Gryffindor

Reposted fromhogwarts hogwarts vialetmego letmego
9366 58ff
Okropna smutność i dodupizm.
— Władysław Broniewski
Reposted fromBeetlebum Beetlebum vialetmego letmego
Reposted fromkabliukai kabliukai vialetmego letmego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl